Priemyslové a protipožiarne ATS

Protipožiarne a priemyslové ATS s odstredivými čerpadlami K – NKP -NKP-G

Automatické tlakové stanice sú vhodné pre občianske použitie, bytové domy, hotely, turistické zariadenia i pre použitie v priemysle. Stanica s 1-2-3 odstredivými čerpadlami typu K s dvomi protiľahlými obežnými kolesami a čerpadlami rady NKP / NKP-G majú čerpadlá umiestnené na galvanizovanej oceľovej základni. Majú obojstranné sacie a výtlačné potrubie (stanice s jedným čerpadlom len výtlačné potrubie), každé čerpadlo má na saní uzatvárací ventil a na výtlaku uzatvárací a spätný ventil. Na výtlačnom potrubí sú umiestnené 1-2-3 dvadsať litrové tlakové nádoby s pružným vakom, tlakový snímač (pri 2 -3 K 55/200 tlakové spínače) a kontrolný manometer.
 
 

Obj. kód    
500510061 DAB.1K 1K 70/300 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500510071 DAB.1K 1K 80/300 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500510081 DAB.1K 1K 70/400 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500510091 DAB.1K 1K 80/400 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146986 DAB.1NKP 1NKP 32-160/151 3 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146987 DAB.1NKP 1NKP 32-160/163 4 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146988 DAB.1NKP 1NKP 32-200/190 5,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146989 DAB.1NKP 1NKP 32-200/210 7,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146990 DAB.1NKP 1NKP 40-160/158 5,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146991 DAB.1NKP 1NKP 40-160/172 7,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146992 DAB.1NKP 1NKP 40-200/210 11 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146993 DAB.1NKP 1NKP 40-250/230 15 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146994 DAB.1NKP 1NKP 40-250/245 18,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146995 DAB.1NKP 1NKP 40-250/260 22 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146996 DAB.1NKP 1NKP 50-160/153 7,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146997 DAB.1NKP 1NKP 50-160/169 11 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146998 DAB.1NKP 1NKP 50-200/200 15 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60146999 DAB.1NKP 1NKP 50-200/210 18,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60147000 DAB.1NKP 1NKP 50-200/219 22 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60147001 DAB.1NKP 1NKP 50-250/230 22 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
60147002 DAB.1NKP 1NKP 50-250/257 30 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810300 DAB.1NKP 1NKP-G 65-160/157 11 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810310 DAB.1NKP 1NKP-G 65-160/173 15 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810320 DAB.1NKP 1NKP-G 65-200/190 18,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810330 DAB.1NKP 1NKP-G 65-200/200 22 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810340 DAB.1NKP 1NKP-G 65-200/219 30 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810400 DAB.1NKP 1NKP-G 80-160/153 15 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810410 DAB.1NKP 1NKP-G 80-160/163 18,5 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810420 DAB.1NKP 1NKP-G 80-160/169 22 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500810430 DAB.1NKP 1NKP-G 80-200/190 30 400-50 - Automatická tlaková stanice s 1 odstředivým čerpadlem
500510271 DAB.1K 1K 70/300-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem K + KVCX
500510291 DAB.1K 1K 80/300-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem K + KVCX
500510311 DAB.1K 1K 70/400-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem K + KVCX
500510331 DAB.1K 1K 80/400-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem K + KVCX
60147003 DAB.1NKP 1NKP 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147004 DAB.1NKP 1NKP 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147005 DAB.1NKP 1NKP 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147007 DAB.1NKP 1NKP 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147008 DAB.1NKP 1NKP 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147009 DAB.1NKP 1NKP 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147010 DAB.1NKP 1NKP 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147011 DAB.1NKP 1NKP 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147012 DAB.1NKP 1NKP 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147013 DAB.1NKP 1NKP 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147014 DAB.1NKP 1NKP 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147015 DAB.1NKP 1NKP 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147016 DAB.1NKP 1NKP 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147017 DAB.1NKP 1NKP 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147018 DAB.1NKP 1NKP 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147019 DAB.1NKP 1NKP 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
60147020 DAB.1NKP 1NKP 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP + KVCX
500810800 DAB.1NKP 1NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500810810 DAB.1NKP 1NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500810820 DAB.1NKP 1NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500810830 DAB.1NKP 1NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500810840 DAB.1NKP 1NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500810900 DAB.1NKP 1NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500810910 DAB.1NKP 1NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500810920 DAB.1NKP 1NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500810930 DAB.1NKP 1NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS s 1 odstředivým čerpadlem NKP-G + KVCX
500520020 DAB.2K 2K 55/200 T - ATS se 2 odstředivými čerpadly K
500521020 DAB.2K 2K 55/200 T + PS - ATS se 2 odstředivými čerpadly K
500520061 DAB.2K 2K 70/300 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly K
500520071 DAB.2K 2K 80/300 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly K
500520081 DAB.2K 2K 70/400 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly K
500520091 DAB.2K 2K 80/400 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly K
60147021 DAB.2NKP 2NKP 32-160/151 3 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147022 DAB.2NKP 2NKP 32-160/163 4 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147023 DAB.2NKP 2NKP 32-200/190 5,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147024 DAB.2NKP 2NKP 32-200/210 7,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147025 DAB.2NKP 2NKP 40-160/158 5,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147026 DAB.2NKP 2NKP 40-160/172 7,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147027 DAB.2NKP 2NKP 40-200/210 11 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147028 DAB.2NKP 2NKP 40-250/230 15 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147029 DAB.2NKP 2NKP 40-250/245 18,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147030 DAB.2NKP 2NKP 40-250/260 22 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147031 DAB.2NKP 2NKP 50-160/153 7,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147032 DAB.2NKP 2NKP 50-160/169 11 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147033 DAB.2NKP 2NKP 50-200/200 15 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147034 DAB.2NKP 2NKP 50-200/210 18,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147035 DAB.2NKP 2NKP 50-200/219 22 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147036 DAB.2NKP 2NKP 50-250/230 22 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
60147040 DAB.2NKP 2NKP 50-250/257 30 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP
500820300 DAB.2NKP 2NKP-G 65-160/157 11 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500820310 DAB.2NKP 2NKP-G 65-160/173 15 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500820320 DAB.2NKP 2NKP-G 65-200/190 18,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500820330 DAB.2NKP 2NKP-G 65-200/200 22 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500820340 DAB.2NKP 2NKP-G 65-200/219 30 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500820400 DAB.2NKP 2NKP-G 80-160/153 15 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500820410 DAB.2NKP 2NKP-G 80-160/163 18,5 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500820420 DAB.2NKP 2NKP-G 80-160/169 22 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500820430 DAB.2NKP 2NKP-G 80-200/190 30 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G
500520250 DAB.2K 2K 55/200 T - ATS se 2 odstředivými čerpadly K + KV
500520260 DAB.2K 2K 55/200 T +PS - ATS se 2 odstředivými čerpadly K + KV
500520271 DAB.2K 2K 70/300-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly K + KVCX
500520291 DAB.2K 2K 80/300-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly K + KVCX
500520311 DAB.2K 2K 70/400-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly K + KVCX
500520331 DAB.2K 2K 80/400-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly K + KVCX
60147041 DAB.2NKP 2NKP 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147042 DAB.2NKP 2NKP 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147043 DAB.2NKP 2NKP 32-200/190 5,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147044 DAB.2NKP 2NKP 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147045 DAB.2NKP 2NKP 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147046 DAB.2NKP 2NKP 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147047 DAB.2NKP 2NKP 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147048 DAB.2NKP 2NKP 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147049 DAB.2NKP 2NKP 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147050 DAB.2NKP 2NKP 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147051 DAB.2NKP 2NKP 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147052 DAB.2NKP 2NKP 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147053 DAB.2NKP 2NKP 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147054 DAB.2NKP 2NKP 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147055 DAB.2NKP 2NKP 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147056 DAB.2NKP 2NKP 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147057 DAB.2NKP 2NKP 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
500820800 DAB.2NKP 2NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500820810 DAB.2NKP 2NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500820820 DAB.2NKP 2NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500820830 DAB.2NKP 2NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500820840 DAB.2NKP 2NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500820900 DAB.2NKP 2NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500820910 DAB.2NKP 2NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500820920 DAB.2NKP 2NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500820930 DAB.2NKP 2NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 2 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500530020 DAB.3K 3K 55/200 T - ATS se 3 odstředivými čerpadly K
500531020 DAB.3K 3K 55/200 T + PS - ATS se 3 odstředivými čerpadly K
500530061 DAB.3K 3K 70/300 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly K
500530071 DAB.3K 3K 80/300 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly K
500530081 DAB.3K 3K 70/400 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly K
500530091 DAB.3K 3K 80/400 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly K
60147058 DAB.3NKP 3NKP 32-160/151 3 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147059 DAB.3NKP 3NKP 32-160/163 4 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147060 DAB.3NKP 3NKP 32-200/190 5,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147061 DAB.3NKP 3NKP 32-200/210 7,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147062 DAB.3NKP 3NKP 40-160/158 5,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147063 DAB.3NKP 3NKP 40-160/172 7,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147064 DAB.3NKP 3NKP 40-200/210 11 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147065 DAB.3NKP 3NKP 40-250/230 15 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147066 DAB.3NKP 3NKP 40-250/245 18,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147067 DAB.3NKP 3NKP 40-250/260 22 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147068 DAB.3NKP 3NKP 50-160/153 7,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147069 DAB.3NKP 3NKP 50-160/169 11 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147070 DAB.3NKP 3NKP 50-200/200 15 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147071 DAB.3NKP 3NKP 50-200/210 18,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147072 DAB.3NKP 3NKP 50-200/219 22 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147073 DAB.3NKP 3NKP 50-250/230 22 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
60147074 DAB.3NKP 3NKP 50-250/257 30 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP
500830300 DAB.3NKP 3NKP-G 65-160/157 11 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500830310 DAB.3NKP 3NKP-G 65-160/173 15 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500830320 DAB.3NKP 3NKP-G 65-200/190 18,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500830330 DAB.3NKP 3NKP-G 65-200/200 22 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500830340 DAB.3NKP 3NKP-G 65-200/219 30 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500830400 DAB.3NKP 3NKP-G 80-160/153 15 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500830410 DAB.3NKP 3NKP-G 80-160/163 18,5 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500830420 DAB.3NKP 3NKP-G 80-160/169 22 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500830430 DAB.3NKP 3NKP-G 80-200/190 30 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G
500532050 DAB.3K 3K 55/200 T - ATS se 3 odstředivými čerpadly K + KV
500532550 DAB.3K 3K 55/200 T + PS - ATS se 3 odstředivými čerpadly K + KV
500532061 DAB.3K 3K 70/300-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly K + KVCX
500532071 DAB.3K 3K 80/300-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly K + KVCX
500532081 DAB.3K 3K 70/400-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly K + KVCX
500532091 DAB.3K 3K 80/400-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly K + KVCX
60147075 DAB.3NKP 3NKP 32-160/151 3-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147076 DAB.3NKP 3NKP 32-160/163 4-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147077 DAB.3NKP 3NKP 32-200/190 5,5 -KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147078 DAB.3NKP 3NKP 32-200/210 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147079 DAB.3NKP 3NKP 40-160/158 5,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147080 DAB.3NKP 3NKP 40-160/172 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147081 DAB.3NKP 3NKP 40-200/210 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147082 DAB.3NKP 3NKP 40-250/230 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147083 DAB.3NKP 3NKP 40-250/245 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147084 DAB.3NKP 3NKP 40-250/260 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147085 DAB.3NKP 3NKP 50-160/153 7,5-KVCX 65-50 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147086 DAB.3NKP 3NKP 50-160/169 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147087 DAB.3NKP 3NKP 50-200/200 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147088 DAB.3NKP 3NKP 50-200/210 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147089 DAB.3NKP 3NKP 50-200/219 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147090 DAB.3NKP 3NKP 50-250/230 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
60147091 DAB.3NKP 3NKP 50-250/257 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP + KVCX
500830800 DAB.3NKP 3NKP-G 65-160/157 11-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500830810 DAB.3NKP 3NKP-G 65-160/173 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500830820 DAB.3NKP 3NKP-G 65-200/190 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500830830 DAB.3NKP 3NKP-G 65-200/200 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500830840 DAB.3NKP 3NKP-G 65-200/219 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500830900 DAB.3NKP 3NKP-G 80-160/153 15-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500830910 DAB.3NKP 3NKP-G 80-160/163 18,5-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500830920 DAB.3NKP 3NKP-G 80-160/169 22-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
500830930 DAB.3NKP 3NKP-G 80-200/190 30-KVCX 65-80 400-50 - ATS se 3 odstředivými čerpadly NKP-G + KVCX
 
Tieto automatické tlakové stanice sú určené pre sprinklerové zariadenia a navrhnuté podľa Európskej normy EN 12845. Európska norma EN 12845 stanovuje, že čerpacia stanica môže byť zostavená z nasledujúcich čerpadiel:
- 1 elektrické čerpadlo
- 1 dieselové čerpadlo
- 1 elektrické čerpadlo + 1 dieselové čerpadlo
- 2 dieselové čerpadlá
- 1 elektrické čerpadlo + 2 dieselové čerpadlá
- 3 dieselové čerpadlá

Obj. kód    
500813010 DAB.1KDN 1KDN 32-160/177 5,5 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813020 DAB.1KDN 1KDN 32-200.1/207 7,5 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813030 DAB.1KDN 1KDN 32-200/180 5,5 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813040 DAB.1KDN 1KDN 32-200/200 7,5 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813050 DAB.1KDN 1KDN 32-200/219 11 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122035 DAB.1KDN 1KDN 32-250/250 11 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122037 DAB.1KDN 1KDN 32-250/259 15 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813110 DAB.1KDN 1KDN 40-160/161 7,5 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813120 DAB.1KDN 1KDN 40-160/177 11 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813130 DAB.1KDN 1KDN 40-200/200 11 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813140 DAB.1KDN 1KDN 40-200/219 15 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813150 DAB.1KDN 1KDN 40-250/230 15 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813160 DAB.1KDN 1KDN 40-250/240 18,5 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813170 DAB.1KDN 1KDN 40-250/260 22 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813210 DAB.1KDN 1KDN 50-160/161 11 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813220 DAB.1KDN 1KDN 50-160/177 15 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813230 DAB.1KDN 1KDN 50-200/190 15 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813240 DAB.1KDN 1KDN 50-200/210 18,5 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813250 DAB.1KDN 1KDN 50-200/219 22 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813260 DAB.1KDN 1KDN 50-250/230 22 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813270 DAB.1KDN 1KDN 50-250/250 30 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122614 DAB.1KDN 1KDN 50-250/263 37 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813310 DAB.1KDN 1KDN 65-160/153 11 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813320 DAB.1KDN 1KDN 65-160/177 15 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813330 DAB.1KDN 1KDN 65-200/190 18,5 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813340 DAB.1KDN 1KDN 65-200/200 22 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813350 DAB.1KDN 1KDN 65-200/219 30 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813360 DAB.1KDN 1KDN 65-250/230 30 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813370 DAB.1KDN 1KDN 65-250/250 37 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813380 DAB.1KDN 1KDN 65-250/263 45 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813410 DAB.1KDN 1KDN 80-160/177 30 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813420 DAB.1KDN 1KDN 80-200/200 37 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813430 DAB.1KDN 1KDN 80-200/222 45 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813440 DAB.1KDN 1KDN 80-250/240 55 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813450 DAB.1KDN 1KDN 80-250/260 75 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813460 DAB.1KDN 1KDN 80-250/270 90 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500814010 DAB.1KDN 1KDN 100-200/200 45 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500814020 DAB.1KDN 1KDN 100-200/210 55 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500814030 DAB.1KDN 1KDN 100-200/219 75 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500814040 DAB.1KDN 1KDN 100-250/240 75 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500814050 DAB.1KDN 1KDN 100-250/250 90 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500814060 DAB.1KDN 1KDN 100-250/260 110 T400/50 EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813510 DAB.1KDN 1KDN 32-160/177 5,5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813520 DAB.1KDN 1KDN 32-200.1/207 7,5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813530 DAB.1KDN 1KDN 32-200/180 5,5 T400/50 EN1 2845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813540 DAB.1KDN 1KDN 32-200/200 7,5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813550 DAB.1KDN 1KDN 32-200/219 11 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122036 DAB.1KDN 1KDN 32-250/250 11 T400/50 EN 12845-KVCX - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122038 DAB.1KDN 1KDN 32-250/259 15 T400/50 EN 12845-KVCX - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813610 DAB.1KDN 1KDN 40-160/161 7,5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813620 DAB.1KDN 1KDN 40-160/177 11 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813630 DAB.1KDN 1KDN 40-200/200 11 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813640 DAB.1KDN 1KDN 40-200/219 15 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813650 DAB.1KDN 1KDN 40-250/230 15 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813660 DAB.1KDN 1KDN 40-250/240 18,5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813670 DAB.1KDN 1KDN 40-250/260 22 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813710 DAB.1KDN 1KDN 50-160/161 11 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813720 DAB.1KDN 1KDN 50-160/177 15 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813730 DAB.1KDN 1KDN 50-200/190 15 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813740 DAB.1KDN 1KDN 50-200/210 18,5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813750 DAB.1KDN 1KDN 50-200/219 22 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813760 DAB.1KDN 1KDN 50-250/230 22 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813770 DAB.1KDN 1KDN 50-250/250 30 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122615 DAB.1KDN 1KDN 50-250/263 37 T400/50 EN 12845-KV 3/12 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813810 DAB.1KDN 1KDN 65-160/153 11 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813820 DAB.1KDN 1KDN 65-160/177 15 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813830 DAB.1KDN 1KDN 65-200/190 18,5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813840 DAB.1KDN 1KDN 65-200/200 22 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813850 DAB.1KDN 1KDN 65-200/219 30 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813860 DAB.1KDN 1KDN 65-250/230 30 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
500813870 DAB.1KDN 1KDN 65-250/250 37 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500813880 DAB.1KDN 1KDN 65-250/263 45 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500813910 DAB.1KDN 1KDN 80-160/177 30 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500813920 DAB.1KDN 1KDN 80-200/200 37 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500813930 DAB.1KDN 1KDN 80-200/222 45 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500813940 DAB.1KDN 1KDN 80-250/240 55 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500813950 DAB.1KDN 1KDN 80-250/260 75 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500813960 DAB.1KDN 1KDN 80-250/270 90 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500814510 DAB.1KDN 1KDN 100-200/200 45 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500814520 DAB.1KDN 1KDN 100-200/210 55 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500814530 DAB.1KDN 1KDN 100-200/219 75 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500814540 DAB.1KDN 1KDN 100-250/240 75 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500814550 DAB.1KDN 1KDN 100-250/250 90 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
500814560 DAB.1KDN 1KDN 100-250/260 110 T400/50 EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
503883060 DAB.1KDN 1KDN 32-160/177 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883070 DAB.1KDN 1KDN 32-200.1/207 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883080 DAB.1KDN 1KDN 32-200/180 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883090 DAB.1KDN 1KDN 32-200/200 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883100 DAB.1KDN 1KDN 32-200/219 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122039 DAB.1KDN 1KDN 32-250/250 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122041 DAB.1KDN 1KDN 32-250/259 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883160 DAB.1KDN 1KDN 40-160/161 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883170 DAB.1KDN 1KDN 40-160/177 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883180 DAB.1KDN 1KDN 40-200/200 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883190 DAB.1KDN 1KDN 40-200/219 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883200 DAB.1KDN 1KDN 40-250/230 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883210 DAB.1KDN 1KDN 40-250/240 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883220 DAB.1KDN 1KDN 40-250/260 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883260 DAB.1KDN 1KDN 50-160/161 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883270 DAB.1KDN 1KDN 50-160/177 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883280 DAB.1KDN 1KDN 50-200/190 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883290 DAB.1KDN 1KDN 50-200/210 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883300 DAB.1KDN 1KDN 50-200/219 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883310 DAB.1KDN 1KDN 50-250/230 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883320 DAB.1KDN 1KDN 50-250/250 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
60122616 DAB.1KDN 1KDN 50-250/263 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883360 DAB.1KDN 1KDN 65-160/153 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883370 DAB.1KDN 1KDN 65-160/177 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883380 DAB.1KDN 1KDN 65-200/190 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883390 DAB.1KDN 1KDN 65-200/200 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883400 DAB.1KDN 1KDN 65-200/219 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883410 DAB.1KDN 1KDN 65-250/230 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883420 DAB.1KDN 1KDN 65-250/250 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883430 DAB.1KDN 1KDN 65-250/263 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883440 DAB.1KDN 1KDN 80-160/177 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883450 DAB.1KDN 1KDN 80-200/200 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883460 DAB.1KDN 1KDN 80-200/222 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883470 DAB.1KDN 1KDN 80-250/240 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883480 DAB.1KDN 1KDN 80-250/260 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883490 DAB.1KDN 1KDN 80-250/270 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503884010 DAB.1KDN 1KDN 100-200/200 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503884020 DAB.1KDN 1KDN 100-200/210 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503884030 DAB.1KDN 1KDN 100-200/219 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503884040 DAB.1KDN 1KDN 100-250/240 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503884050 DAB.1KDN 1KDN 100-250/250 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503884060 DAB.1KDN 1KDN 100-250/260 MD EN 12845 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845
503883560 DAB.1KDN 1KDN 32-160/177 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883570 DAB.1KDN 1KDN 32-200.1/207 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883580 DAB.1KDN 1KDN 32-200/180 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883590 DAB.1KDN 1KDN 32-200/200 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883600 DAB.1KDN 1KDN 32-200/219 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
60122040 DAB.1KDN 1KDN 32-250/250 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
60122042 DAB.1KDN 1KDN 32-250/259 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice
503883660 DAB.1KDN 1KDN 40-160/161 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883670 DAB.1KDN 1KDN 40-160/177 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883680 DAB.1KDN 1KDN 40-200/200 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883690 DAB.1KDN 1KDN 40-200/219 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883700 DAB.1KDN 1KDN 40-250/230 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883710 DAB.1KDN 1KDN 40-250/240 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883720 DAB.1KDN 1KDN 40-250/260 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883760 DAB.1KDN 1KDN 50-160/161 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883770 DAB.1KDN 1KDN 50-160/177 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883780 DAB.1KDN 1KDN 50-200/190 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883790 DAB.1KDN 1KDN 50-200/210 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883800 DAB.1KDN 1KDN 50-200/219 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883810 DAB.1KDN 1KDN 50-250/230 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883820 DAB.1KDN 1KDN 50-250/250 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
60122620 DAB.1KDN 1KDN 50-250/263 MD EN 12845-KV 3/12 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KV
503883860 DAB.1KDN 1KDN 65-160/153 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883870 DAB.1KDN 1KDN 65-160/177 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883880 DAB.1KDN 1KDN 65-200/190 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883890 DAB.1KDN 1KDN 65-200/200 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883900 DAB.1KDN 1KDN 65-200/219 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883910 DAB.1KDN 1KDN 65-250/230 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883920 DAB.1KDN 1KDN 65-250/250 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883930 DAB.1KDN 1KDN 65-250/263 MD EN 12845-JET - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + JET
503883940 DAB.1KDN 1KDN 80-160/177 MD EN 12845-KVCX65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KVC
503883950 DAB.1KDN 1KDN 80-200/200 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KVC
503883960 DAB.1KDN 1KDN 80-200/222 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KVC
503883970 DAB.1KDN 1KDN 80-250/240 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KVC
503883980 DAB.1KDN 1KDN 80-250/260 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KVC
503883990 DAB.1KDN 1KDN 80-250/270 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KVC
503884510 DAB.1KDN 1KDN 100-200/200 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KV
503884520 DAB.1KDN 1KDN 100-200/210 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KV
503884530 DAB.1KDN 1KDN 100-200/219 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KV
503884540 DAB.1KDN 1KDN 100-250/240 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KV
503884550 DAB.1KDN 1KDN 100-250/250 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KV
503884560 DAB.1KDN 1KDN 100-250/260 MD EN 12845-KVCX 65-80 - Protipožární automatická tlaková stanice dle EN 12845 + KV

Sacia sada pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Sada obsahuje kužeľovú excentrickú redukciu sacieho potrubia so šraubami, maticami a tesneniami. Umožňuje dokonalé odvzdušnenie a zníženie rýchlosti prúdenia v sacom potrubí pod 1,5 m/s. 1 SACIA SADA pre každú ATS (s elektrickým alebo dieselovým motorom).
Obj. kód    
60124053 DAB.SACI SADA Sací sada 32 EN (DN 80)
60124054 DAB.SACI SADA Sací sada 40 EN (DN 100)
60124055 DAB.SACI SADA Sací sada 50 EN (DN 125)
60124056 DAB.SACI SADA Sací sada 65 EN (DN 150)
60124057 DAB.SACI SADA Sací sada 80 EN (DN 200)
60124058 DAB.SACI SADA Sací sada 100 EN (DN 250)

Spojovacia sada pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Sada obsahuje spojovacie potrubie so šraubami, maticami a tesneniami, ktoré je potrebné pre prepojenie výtlačných potrubí dvoch modulových ATS. 1 SPOJOVACIA SADA pre dve susediace ATS (s elektrickým alebo dieselovým motorom).
Obj. kód    
60118878 DAB.SPOJOVACI SADA Spojovací sada 2 KDN 32 EN
60118879 DAB.SPOJOVACI SADA Spojovací sada 2 KDN 40 EN
60118880 DAB.SPOJOVACI SADA Spojovací sada 2 KDN 50 EN
60118881 DAB.SPOJOVACI SADA Spojovací sada 2 KDN 65 EN
60118882 DAB.SPOJOVACI SADA Spojovací sada 2 KDN 80 EN
60118883 DAB.SPOJOVACI SADA Spojovací sada 2 KDN 100 EN

Motýľový ventil do sacieho potrubia pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Je potrebné pri vykonávaní údržby čerpadla v usporiadaní pre čerpanie zo strany prítoku . 1 MOTÝĽOVÝ VENTIL pre každú ATS (s elektrickým alebo dieselovým motorom).
Obj. kód    
002132609 DAB.VENTIL Motýlový ventil DN 80
002132610 DAB.VENTIL Motýlový ventil DN 100
002132661 DAB.VENTIL Motýlový ventil DN 125
002132662 DAB.VENTIL Motýlový ventil DN 150
002132663 DAB.VENTIL Motýlový ventil DN 200
002132664 DAB.VENTIL Motýlový ventil DN 250

Sací kôš so spätnou klapkou pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Umožňuje zaplavenie čerpadla v dobe pokoja a tým i jeho automatické spúšťanie pri sacom usporiadaní. 1 SACÍ KÔŠ SO SPÄTNOU KLAPKOU pre každú ATS (s elektrickým alebo dieselovým motorom)
Obj. kód    
60111919 DAB.SACI KOS Sací koš se zpětnou klapkou - DN 80
60111920 DAB.SACI KOS Sací koš se zpětnou klapkou - DN 100
60111921 DAB.SACI KOS Sací koš se zpětnou klapkou - DN 125
60111922 DAB.SACI KOS Sací koš se zpětnou klapkou - DN 150
60111923 DAB.SACI KOS Sací koš se zpětnou klapkou - DN 200
60111925 DAB.SACI KOS Sací koš se zpětnou klapkou - DN 250

Antivibračná spojka do sacieho potrubia pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Antivibračná spojka znižuje prenos vibrácií čerpadla do sacieho potrubia obzvlášť pri dieselovom pohone. 1 ANTIVIBRAČNÁ SPOJKA DO SACIEHO POTRUBIA pre každú ATS (s elektrickým alebo dieselovým motorom). Podľa EN 12845 nepovinné.
Obj. kód    
002139209 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 80 - PN 16
002139210 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 100 - PN 16
002139211 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 125 - PN 16
002139212 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 150 - PN 16
002139263 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 200 - PN 16
002139264 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 250 - PN 16

Antivibračná spojka do výtlačného potrubia pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Antivibračná spojka znižuje prenos vibrácií čerpadla do výtlačného systému obzvlášť pri dieselovom pohone. 1 ANTIVIBRAČNÁ SPOJKA DO VÝTLAČNÉHO POTRUBIA pre skupinu (1-2) ATS (s elektrickým alebo dieselovým motorom). Podľa EN 12845 nepovinné
Obj. kód    
002139207 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 2"
002139208 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 65
002139209 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 80 - PN 16
002139210 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 100 - PN 16
002139211 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 125 - PN 16
002139212 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 150 - PN 16

Sada prietokomeru pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Meracia súprava k montáži na odbočku výtlačného potrubia. 1 SADA PRIETOKOMERU pre skupinu (1-2) ATS (s elektrickým alebo dieselovým motorom). Podľa EN 12845 nepovinné
Obj. kód    
60118869 DAB.PRUTOKOMER Průtokoměr KDN 32 EN
60118870 DAB.PRUTOKOMER Průtokoměr KDN 40 EN
60118871 DAB.PRUTOKOMER Průtokoměr KDN 50 EN
60118872 DAB.PRUTOKOMER Průtokoměr KDN 65 EN
60118874 DAB.PRUTOKOMER Průtokoměr KDN 80 EN
60118876 DAB.PRUTOKOMER Průtokoměr KDN 100 EN

Príslušenstvo pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Obj. kód    
60118970 DAB.SIGNALIZACNI MODUL Signalizační a ovládací modul CSR 1 EN 12845
60118971 DAB.PREVODNI MODUL Převodní modul RS 232/485 EN 12845
60110538 DAB.ZAPLAVOVACI NADRZ Zaplavovací nádrž 500l EN 12845
60113015 DAB.MODEM Modem pro 1 KDN/NKV s elektrickým pohonem
60113016 DAB.MODEM Modem pro 1 KDN s dieslovým pohonem
60115036 DAB.ND PRO MOTOR ND pro dieslový motor 26-KW (11LD)
60115037 DAB.ND PRO MOTOR ND pro dieslový motor 19-KW (9LD)
60115038 DAB.ND PRO MOTOR ND pro dieslový motor 11-KW (25LD)
60115039 DAB.ND PRO MOTOR ND pro dieslový motor 15-KW (12LD)
60115161 DAB.ND PRO MOTOR ND pro dieslový motor 37-53-KW (D703)
60115162 DAB.ND PRO MOTOR ND pro dieslový motor 68-KW (D704)
60115163 DAB.ND PRO MOTOR ND pro dieslový motor 103-KW (D706)
 

Protipožiarne ATS podľa EN 12845 s vertikálnymi čerpadlami NKV

Požiarne automatické stanice sú vyrábané s v súlade s predpismi európskej normy EN 12845. Európska norma EN 12845 určuje konštrukčné zásady a podmienky pre montáž a údržbu protipožiarnych stabilných sprinklerových zariadení v budovách. Nahrádza predošlé staršie normy UNI 9489 a UNI 9490.
 
 
 

Obj. kód    
60118437 DAB.1NKV 1NKV 10/3 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118438 DAB.1NKV 1NKV 10/4 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118439 DAB.1NKV 1NKV 10/5 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118440 DAB.1NKV 1NKV 10/6 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118441 DAB.1NKV 1NKV 10/7 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118442 DAB.1NKV 1NKV 10/8 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118443 DAB.1NKV 1NKV 10/9 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118444 DAB.1NKV 1NKV 10/10 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118445 DAB.1NKV 1NKV 10/12 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118446 DAB.1NKV 1NKV 10/14 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118447 DAB.1NKV 1NKV 15/3 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118448 DAB.1NKV 1NKV 15/4 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118451 DAB.1NKV 1NKV 15/5 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118452 DAB.1NKV 1NKV 15/6 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118456 DAB.1NKV 1NKV 15/7 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118457 DAB.1NKV 1NKV 15/8 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118458 DAB.1NKV 1NKV 15/9 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118462 DAB.1NKV 1NKV 15/10 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118464 DAB.1NKV 1NKV 20/3 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118465 DAB.1NKV 1NKV 20/4 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118466 DAB.1NKV 1NKV 20/5 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118467 DAB.1NKV 1NKV 20/6 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118468 DAB.1NKV 1NKV 20/7 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118469 DAB.1NKV 1NKV 20/8 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118470 DAB.1NKV 1NKV 20/9 T400/50 EN1 2845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118471 DAB.1NKV 1NKV 20/10 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV
60118472 DAB.1NKV 1NKV 10/3 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118473 DAB.1NKV 1NKV 10/4 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118474 DAB.1NKV 1NKV 10/5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118475 DAB.1NKV 1NKV 10/6 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118476 DAB.1NKV 1NKV 10/7 T400/50 EN 12845-KV 3/10 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118477 DAB.1NKV 1NKV 10/8 T400/50 EN 12845-KV 3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118478 DAB.1NKV 1NKV 10/9 T400/50 EN 12845-KV 3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118479 DAB.1NKV 1NKV 10/10 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118480 DAB.1NKV 1NKV 10/12 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118481 DAB.1NKV 1NKV 10/14 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118482 DAB.1NKV 1NKV 15/3 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118483 DAB.1NKV 1NKV 15/4 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118484 DAB.1NKV 1NKV 15/5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118485 DAB.1NKV 1NKV 15/6 T400/50 EN 12845-KV 3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118486 DAB.1NKV 1NKV 15/7 T400/50 EN 12845-KV 3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118487 DAB.1NKV 1NKV 15/8 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118488 DAB.1NKV 1NKV 15/9 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118489 DAB.1NKV 1NKV 15/10 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118490 DAB.1NKV 1NKV 20/3 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118491 DAB.1NKV 1NKV 20/4 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118492 DAB.1NKV 1NKV 20/5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 1 NKV + JET
60118493 DAB.1NKV 1NKV 20/6 T400/50 EN 12845-KV 3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118494 DAB.1NKV 1NKV 20/7 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118495 DAB.1NKV 1NKV 20/8 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118496 DAB.1NKV 1NKV 20/9 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118497 DAB.1NKV 1NKV 20/10 T400/50 EN 12845-KV 3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118498 DAB.2NKV 2NKV 10/3 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118499 DAB.2NKV 2NKV 10/4 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118500 DAB.2NKV 2NKV 10/5 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118501 DAB.2NKV 2NKV 10/6 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118502 DAB.2NKV 2NKV 10/7 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118503 DAB.2NKV 2NKV 10/8 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118504 DAB.2NKV 2NKV 10/9 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118505 DAB.2NKV 2NKV 10/10 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118506 DAB.2NKV 2NKV 10/12 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118507 DAB.2NKV 2NKV 10/14 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118533 DAB.2NKV 2NKV 15/3 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118534 DAB.2NKV 2NKV 15/4 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118535 DAB.2NKV 2NKV 15/5 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118536 DAB.2NKV 2NKV 15/6 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118537 DAB.2NKV 2NKV 15/7 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118538 DAB.2NKV 2NKV 15/8 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118539 DAB.2NKV 2NKV 15/9 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118540 DAB.2NKV 2NKV 15/10 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118541 DAB.2NKV 2NKV 20/3 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118542 DAB.2NKV 2NKV 20/4 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118543 DAB.2NKV 2NKV 20/5 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118544 DAB.2NKV 2NKV 20/6 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118545 DAB.2NKV 2NKV 20/7 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118546 DAB.2NKV 2NKV 20/8 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118547 DAB.2NKV 2NKV 20/9 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118548 DAB.2NKV 2NKV 20/10 T400/50 EN 12845 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV
60118549 DAB.2NKV 2NKV 10/3 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118550 DAB.2NKV 2NKV 10/4 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118551 DAB.2NKV 2NKV 10/5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118552 DAB.2NKV 2NKV 10/6 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118553 DAB.2NKV 2NKV 10/7 T400/50 EN 12845-KV3/10 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118554 DAB.2NKV 2NKV 10/8 T400/50 EN 12845-KV3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118555 DAB.2NKV 2NKV 10/9 T400/50 EN 12845-KV3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118556 DAB.2NKV 2NKV 10/10 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118557 DAB.2NKV 2NKV 10/12 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118558 DAB.2NKV 2NKV 10/14 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118559 DAB.2NKV 2NKV 15/3 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118560 DAB.2NKV 2NKV 15/4 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118561 DAB.2NKV 2NKV 15/5 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118562 DAB.2NKV 2NKV 15/6 T400/50 EN 12845-KV3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118563 DAB.2NKV 2NKV 15/7 T400/50 EN 12845-KV3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118564 DAB.2NKV 2NKV 15/8 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118565 DAB.2NKV 2NKV 15/9 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118566 DAB.2NKV 2NKV 15/10 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118567 DAB.2NKV 2NKV 20/3 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118568 DAB.2NKV 2NKV 20/4 T400/50 EN 12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118569 DAB.2NKV 2NKV 20/5 T400/50 EN12845-JET - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly 2 NKV + JET
60118570 DAB.2NKV 2NKV 20/6 T400/50 EN 12845-KV3/12 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118571 DAB.2NKV 2NKV 20/7 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118572 DAB.2NKV 2NKV 20/8 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118573 DAB.2NKV 2NKV 20/9 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly
60118574 DAB.2NKV 2NKV 20/10 T400/50 EN 12845-KV3/18 - Protipožární ATS dle EN 12845 s vertikálními čerpadly

Sacia sada pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Sada obsahuje kužeľovú excentrickú redukciu sacieho potrubia so šraubami, maticami a tesneniami. Umožňuje dokonalé odvzdušnenie a zníženie rýchlosti prúdenia v sacom potrubí pod 1,5 m/s. 1 SACIA SADA pre ATS 1 NKV 2 SACIE SADY pre ATS 2 NKV
Obj. kód    
60124052 DAB.SACI SADA Sací sada 10 EN (DN 65)
60124053 DAB.SACI SADA Sací sada 32 EN (DN 80)

Motýľový ventil do sacieho potrubia pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Je potrebný pri vykonávaní údržby čerpadla v usporiadaní pre čerpanie zo strany prítoku. 1 MOTÝĽOVÝ VENTIL pre ATS 1 NKV 2 MOTÝĽOVÉ VENTILY pre ATS 2 NKV
Obj. kód    
002132608 DAB.VENTIL Motýlový ventil DN 65
002132609 DAB.VENTIL Motýlový ventil DN 80

Sací kôš so spätnou klapkou pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Umožňuje zaplavenie čerpadla v dobe pokoja a tým i jeho automatické spúšťanie pri sacom usporiadaní. 1 SACÍ KÔŠ SO SPÄTNOU KLAPKOU pre ATS 1 NKV 2 SACIE KOŠE SO SPÄTNOU KLAPKOU pre ATS 2 NKV
Obj. kód    
60117394 DAB.SACI KOS Sací koš se zpětnou klapkou DN 65
60111919 DAB.SACI KOS Sací koš se zpětnou klapkou - DN 80

Antivibračná spojka do sacieho potrubia pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Antivibračná spojka znižuje prenos vibrácií čerpadla do sacieho potrubia. 1 ANTIVIBRAČNÁ SPOJKA DO SACIEHO POTRUBIA ATS 1 NKV 2 ANTIVIBRAČNÉ SPOJKY DO SACIEHO POTRUBIA ATS 2 NKV Podľa EN 12845 nepovinné.
Obj. kód    
002139208 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 65
002139209 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 80 - PN 16

Antivibračná spojka do výtlačného potrubia pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Antivibračná spojka znižuje prenos vibrácií čerpadla do výtlačného systému. 1 ANTIVIBRAČNÁ SPOJKA pre ATS 1 NKV i 2 NKV. Podľa EN 12845 nepovinné
Obj. kód    
002139107 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka DN 2"
002139108 DAB.ANTIVIBRACNI SPOJKA Antivibrační spojka 2 1/2"

Príslušenstvo pre protipožiarne ATS podľa EN 12845

Obj. kód    
60118970 DAB.SIGNALIZACNI MODUL Signalizační a ovládací modul CSR 1 EN 12845
60118971 DAB.PREVODNI MODUL Převodní modul RS 232/485 EN 12845
60124287 DAB.GSM MODUL GSM Modul pro CSR1
60110538 DAB.ZAPLAVOVACI NADRZ Zaplavovací nádrž 500l EN 12845
60114410 DAB.PRUTOKOVY SPINAC KIT-Průtokový spínač 1" EN 12845
60113015 DAB.MODEM Modem pro 1 KDN/NKV s elektrickým pohonem

Príslušenstvo ATS a domácich vodární

Obj. kód    
547120570 DAB.AQUABOX AQUABOX kit "H" 60
002139831 DAB.AQUABOX VAK VAK pro AQUABOX 19-20 Lt. Butyl