Ponorné 6" čerpadlá do vrtov a studní

S6 čerpadlá do vrtov a studní

Čerpadlo s výtlačným a sacím telesom z presne liatej nerezovej ocele.
 
 
 
 
 

Obj. kód    
104068000/0605500 DAB.S6 S6 B9 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068010/0607500 DAB.S6 S6 B12 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068020/0610000 DAB.S6 S6 B15 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068030/0612500 DAB.S6 S6 B18 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068040/0612500 DAB.S6 S6 B21 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068050/0615000 DAB.S6 S6 B24 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068060/0620000 DAB.S6 S6 B28 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068200/0605500 DAB.S6 S6 D6 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068210/0607500 DAB.S6 S6 D7 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068220/0607500 DAB.S6 S6 D8 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068230/0607500 DAB.S6 S6 D9 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068240/0610000 DAB.S6 S6 D12 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068250/0612500 DAB.S6 S6 D15 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068260/0615000 DAB.S6 S6 D18 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068270/0620000 DAB.S6 S6 D21 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068280/0620000 DAB.S6 S6 D24 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068290/0625000 DAB.S6 S6 D30 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068400/0605500 DAB.S6 S6 F4 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068410/0607500 DAB.S6 S6 F6 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068420/0610000 DAB.S6 S6 F8 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068430/0612500 DAB.S6 S6 F10 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068440/0615000 DAB.S6 S6 F12 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068450/0620000 DAB.S6 S6 F14 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068460/0620000 DAB.S6 S6 F16 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068470/0625000 DAB.S6 S6 F20 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068480/0630000 DAB.S6 S6 F24 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068600/0605500 DAB.S6 S6 H3 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068610/0607500 DAB.S6 S6 H4 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068620/0610000 DAB.S6 S6 H5 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068630/0612500 DAB.S6 S6 H6 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068640/0615000 DAB.S6 S6 H8 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068650/0620000 DAB.S6 S6 H9 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068660/0620000 DAB.S6 S6 H10 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068670/0625000 DAB.S6 S6 H12 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068680/0630000 DAB.S6 S6 H15 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068690/0640000 DAB.S6 S6 H18 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068700/0640000 DAB.S6 S6 H20 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068800/0607500 DAB.S6 S6 L3 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068810/0610000 DAB.S6 S6 L4 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068820/0612500 DAB.S6 S6 L5 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068830/0615000 DAB.S6 S6 L6 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068840/0620000 DAB.S6 S6 L8 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068850/0620000 DAB.S6 S6 L9 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068860/0625000 DAB.S6 S6 L10 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068870/0630000 DAB.S6 S6 L12 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068880/0640000 DAB.S6 S6 L15 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104068890/0640000 DAB.S6 S6 L18 - Čerpadlo do vrtů a studní - přímé spouštění
104067000/0605620 DAB.S6 S6 B9 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067010/0607510 DAB.S6 S6 B12 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067020/0611750 DAB.S6 S6 B15 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067030/0614000 DAB.S6 S6 B18 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067040/0614000 DAB.S6 S6 B21 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067050/0617500 DAB.S6 S6 B24 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067060/0622000 DAB.S6 S6 B28 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067200/0605620 DAB.S6 S6 D6 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067210/0607510 DAB.S6 S6 D7 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067220/0607510 DAB.S6 S6 D8 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067230/0607510 DAB.S6 S6 D9 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067240/0611750 DAB.S6 S6 D12 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067250/0614000 DAB.S6 S6 D15 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067260/0617500 DAB.S6 S6 D18 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067270/0622000 DAB.S6 S6 D21 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067280/0622000 DAB.S6 S6 D24 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067290/0627500 DAB.S6 S6 D30 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067400/0605620 DAB.S6 S6 F4 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067410/0607510 DAB.S6 S6 F6 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067420/0611750 DAB.S6 S6 F8 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067430/0614000 DAB.S6 S6 F10 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067440/0617500 DAB.S6 S6 F12 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067450/0622000 DAB.S6 S6 F14 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067460/0622000 DAB.S6 S6 F16 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067470/0627500 DAB.S6 S6 F20 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067480/0632400 DAB.S6 S6 F24 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067600/0605620 DAB.S6 S6 H3 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067610/0607510 DAB.S6 S6 H4 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067620/0611750 DAB.S6 S6 H5 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067630/0614000 DAB.S6 S6 H6 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067640/0617500 DAB.S6 S6 H8 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067650/0622000 DAB.S6 S6 H9 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067660/0622000 DAB.S6 S6 H10 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067670/0627500 DAB.S6 S6 H12 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067680/0632400 DAB.S6 S6 H15 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067690/0642500 DAB.S6 S6 H18 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067700/0642500 DAB.S6 S6 H20 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067800/0607510 DAB.S6 S6 L3 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067810/0611750 DAB.S6 S6 L4 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067820/0614000 DAB.S6 S6 L5 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067830/0617500 DAB.S6 S6 L6 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067840/0622000 DAB.S6 S6 L8 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067850/0622000 DAB.S6 S6 L9 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067860/0627500 DAB.S6 S6 L10 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067870/0632400 DAB.S6 S6 L12 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067880/0642500 DAB.S6 S6 L15 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
104067890/0642500 DAB.S6 S6 L18 - Čerpadlo do vrtů a studní - spouštění hvězda-trojúhelník
 

S6 čerpadlá do vrtov a studní od priemeru 6" - hydraulická časť

  • Čerpadlo s výtlačným a sacím telesom z presne liatej nerezovej ocele, spätný ventil vstavaný, ložiská čerpadla: bronz / pryž
  • Opláštenie, sacie krúžky, telesá stupňov a sací filter z nerezovej ocele AISI 304, obežné kolesá a difúzory z norylu, spojenie s motorom typizovanou prírubou NEMA 6”
  • Čerpaná kvapalina: čistá, bez pevných alebo abrazívnych látok, chemicky neutrálna, nekryštalizujúca, vlastnosťami blízka vode
  • Max. teplota kvapaliny: + 30°C, max. počet štartov za hodinu: 15, max. množstvo piesku: 40 g/m3
  • Min. doporučená hladina nad sacím filtrom: 1 m

 

Obj. kód    
104068000 DAB.S6 S6 B9 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068010 DAB.S6 S6 B12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068020 DAB.S6 S6 B15 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068030 DAB.S6 S6 B18 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068040 DAB.S6 S6 B21 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068050 DAB.S6 S6 B24 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068060 DAB.S6 S6 B28 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068200 DAB.S6 S6 D6 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068210 DAB.S6 S6 D7 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068220 DAB.S6 S6 D8 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068230 DAB.S6 S6 D9 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068240 DAB.S6 S6 D12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068250 DAB.S6 S6 D15 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068260 DAB.S6 S6 D18 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068270 DAB.S6 S6 D21 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068280 DAB.S6 S6 D24 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068290 DAB.S6 S6 D30 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068400 DAB.S6 S6 F4 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068410 DAB.S6 S6 F6 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068420 DAB.S6 S6 F8 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068430 DAB.S6 S6 F10 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068440 DAB.S6 S6 F12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068450 DAB.S6 S6 F14 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068460 DAB.S6 S6 F16 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068470 DAB.S6 S6 F20 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068480 DAB.S6 S6 F24 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068600 DAB.S6 S6 H3 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068610 DAB.S6 S6 H4 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068620 DAB.S6 S6 H5 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068630 DAB.S6 S6 H6 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068640 DAB.S6 S6 H8 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068650 DAB.S6 S6 H9 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068660 DAB.S6 S6 H10 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068670 DAB.S6 S6 H12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068680 DAB.S6 S6 H15 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068690 DAB.S6 S6 H18 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068700 DAB.S6 S6 H20 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068800 DAB.S6 S6 L3 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068810 DAB.S6 S6 L4 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068820 DAB.S6 S6 L5 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068830 DAB.S6 S6 L6 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068840 DAB.S6 S6 L8 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068850 DAB.S6 S6 L9 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068860 DAB.S6 S6 L10 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068870 DAB.S6 S6 L12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068880 DAB.S6 S6 L15 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104068890 DAB.S6 S6 L18 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - přímé spouštění
104067000 DAB.S6 S6 B9 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067010 DAB.S6 S6 B12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067020 DAB.S6 S6 B15 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067030 DAB.S6 S6 B18 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067040 DAB.S6 S6 B21 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067050 DAB.S6 S6 B24 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067060 DAB.S6 S6 B28 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067200 DAB.S6 S6 D6 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067210 DAB.S6 S6 D7 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067220 DAB.S6 S6 D8 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067230 DAB.S6 S6 D9 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067240 DAB.S6 S6 D12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067250 DAB.S6 S6 D15 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067260 DAB.S6 S6 D18 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067270 DAB.S6 S6 D21 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067280 DAB.S6 S6 D24 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067290 DAB.S6 S6 D30 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067400 DAB.S6 S6 F4 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067410 DAB.S6 S6 F6 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067420 DAB.S6 S6 F8 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067430 DAB.S6 S6 F10 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067440 DAB.S6 S6 F12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067450 DAB.S6 S6 F14 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067460 DAB.S6 S6 F16 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067470 DAB.S6 S6 F20 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067480 DAB.S6 S6 F24 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067600 DAB.S6 S6 H3 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067610 DAB.S6 S6 H4 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067620 DAB.S6 S6 H5 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067630 DAB.S6 S6 H6 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067640 DAB.S6 S6 H8 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067650 DAB.S6 S6 H9 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067660 DAB.S6 S6 H10 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067670 DAB.S6 S6 H12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067680 DAB.S6 S6 H15 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067690 DAB.S6 S6 H18 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067700 DAB.S6 S6 H20 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067800 DAB.S6 S6 L3 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067810 DAB.S6 S6 L4 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067820 DAB.S6 S6 L5 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067830 DAB.S6 S6 L6 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067840 DAB.S6 S6 L8 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067850 DAB.S6 S6 L9 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067860 DAB.S6 S6 L10 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067870 DAB.S6 S6 L12 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067880 DAB.S6 S6 L15 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
104067890 DAB.S6 S6 L18 - Čerpadlo do vrtů a studní - hydraulická část - spouštění hvězda-trojúhelník
 

Motory 6" - model 6 GF

6” ponorný dvojpólový trojfázový asynchrónny motor s opláštením je vyrábaný z nehrdzavejúcej ocele. Robustné axiálne ložisko rotora je navrhnuté pre veľké osové zaťaženie. Vnútorné súčasti sú chladené zmesou vody a polypropylenglykólu, znečistenie čerpanej kvapaliny je vylúčené. Stator je uzatvorený v hermeticky utesnenom nerezovom puzdre (kompaktné vyhotovenie), ktoré je súčasťou vonkajšieho opláštenia. Ochranu motora podľa platných noriem zaisťuje užívateľ. Všetky motory sú dodávané s odnímateľným pripojovacím káblom (s dvomi káblami pre spustenie hviezda – trojuholník).
 
 
 
 

Obj. kód    
0605500 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 4 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0607500 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 5,5 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0610000 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 7,5 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0612500 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 9,3 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0615000 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 11 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0620000 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 15 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0625000 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 18,5 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0630000 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 22 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0640000 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 30 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0650000 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 37 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
0605620 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 4 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
0607510 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 5,5 kW - spouštění hvězda-trojúhelník- připojení dvěma kabely
0611750 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 7,5 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
0614000 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 9,3 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
0617500 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 11 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
0622500 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 15 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
0627500 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 18,5 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
0632400 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 22 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
0642500 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 30 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
0650005 DAB.MOTOR MOTOR 6GF" 37 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
 

Motory 6" - model 6 GX (NEREZ AISI 316)

6” ponorný dvojpólový trojfázový asynchrónny motor s hermeticky uzatvoreným statorom ( s výplňou špeciálnej živice). Axiálne a radiálne ložiská sú mazané náplňou nemrznúcej vodnej zmesi a umožňujú bezúdržbovú prevádzku. Tlaková kompenzácia motora je zaistená špeciálnou membránou. Mechanická upchávka so špeciálnym krytím výstupného hriadeľa umožňuje prevádzku motora i v piesočnatej vode. Všetky motory sú dodávané s odnímateľným pripojovacím káblom (s dvomi káblami pre spúšťanie hviezda – trojuholník).
 
 
 
 

Obj. kód    
60141626 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 4 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60141627 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 5,5 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60121376 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 7,5 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60141628 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 9,3 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60131136 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 11 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60141629 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 15 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60141630 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 18,5 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60141631 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 22 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60141632 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 30 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60141633 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 37 kW - přímé spouštění - připojení jedním kabelem
60141634 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 4 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60141635 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 5,5 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60141636 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 7,5 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60141637 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 9,3 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60141638 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 11 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60141639 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 15 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60141640 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 18,5 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60133153 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 22 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60141641 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 30 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely
60141642 DAB.MOTOR MOTOR 6GX" 37 kW - spouštění hvězda-trojúhelník - připojení dvěma kabely

Riadiace a ochranné systémy pre čerpadlá S6 do vrtaných studní

Riadiace a ochranné systémy sú určené pre ochranu a automatické ovládanie chodu trojfázových motorov čerpadiel pomocou plavákov alebo tlakových spínačov. Variant pre spúšťanie priame alebo s prepínaním hviezda – trojuholník. Skriňa pre montáž na stenu, materiál samozhášací. Obsahuje istenie a chráni čerpadlo proti preťaženiu, skratu alebo výpadku fázy.
 
 
 
 
 

Obj. kód    
108000290 DAB.ES ES 7,5 T - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000600 DAB.ES ES 10 T - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000610 DAB.ES ES 12,5 T - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000620 DAB.ES ES 15 T - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000630 DAB.ES ES 20 T - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000640 DAB.ES ES 25 T - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000650 DAB.ES ES 30 T - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000660 DAB.ES ES 40 T - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000700 DAB.ES ES 10 T S/D - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000710 DAB.ES ES 12,5 T S/D - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000720 DAB.ES ES 15 T S/D - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000730 DAB.ES ES 20 T S/D - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000740 DAB.ES ES 25 T S/D - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000750 DAB.ES ES 30 T S/D - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
108000760 DAB.ES ES 40 T S/D - Ochranný a řídící systém pro čerpadla do vrtaných studní
 

Previnutelné motory TR 6

6” ponorný dvojpólový trojfázový asynchrónny motor s hermeticky uzatvoreným statorom (s výplňou špeciálnej živice). Axiálne a radiálne ložiská sú mazané náplňou nemrznúcej vodnej zmesi a umožňujú bezúdržbovú prevádzku. Tlaková kompenzácia motora je zaistená špeciálnou membránou. Mechanická upchávka so špeciálnym krytím výstupného hriadeľa umožňuje prevádzku motora i v piesočnatej vode.
 
 
 
 
 

Obj. kód    
60144263 DAB.TR607 TR607 DOL - Převinutelné motory - 5,5kW - přímé spouštění
60146662 DAB.TR607 TR607 DOL - Převinutelné motory - 5,5kW - přímé spouštění
60146624 DAB.TR607 TR607 DOL 316 - Převinutelné motory - 5,5kW - přímé spouštění
60146684 DAB.TR607 TR607 DOL 316 - Převinutelné motory - 5,5kW - přímé spouštění
60144264 DAB.TR610 TR610 DOL - Převinutelné motory - 7,5KW - přímé spouštění
60146663 DAB.TR610 TR610 DOL - Převinutelné motory - 7,5KW - přímé spouštění
60146625 DAB.TR610 TR610 DOL 316 - Převinutelné motory - 7,5kW - přímé spouštění
60146685 DAB.TR610 TR610 DOL 316 - Převinutelné motory - 7,5kW - přímé spouštění
60144265 DAB.TR612 TR612 DOL - Převinutelné motory - 9,2kW - přímé spouštění
60146664 DAB.TR612 TR612 DOL - Převinutelné motory - 9,2kW - přímé spouštění
60146626 DAB.TR612 TR612 DOL 316 - Převinutelné motory - 9,2kW - přímé spouštění
60146686 DAB.TR612 TR612 DOL 316 - Převinutelné motory - 9,2kW - přímé spouštění
60144266 DAB.TR615 TR615 DOL - Převinutelné motory - 11kW - přímé spouštění
60146665 DAB.TR615 TR615 DOL - Převinutelné motory - 11kW - přímé spouštění
60146627 DAB.TR615 TR615 DOL 316 - Převinutelné motory - 11kW - přímé spouštění
60146687 DAB.TR615 TR615 DOL 316 - Převinutelné motory - 11kW - přímé spouštění
60144267 DAB.TR617 TR617 DOL - Převinutelné motory - 13kW - přímé spouštění
60146667 DAB.TR617 TR617 DOL - Převinutelné motory - 13kW - přímé spouštění
60146628 DAB.TR617 TR617 DOL 316 - Převinutelné motory - 13kW - přímé spouštění
60146688 DAB.TR617 TR617 DOL 316 - Převinutelné motory - 13kW - přímé spouštění
60144268 DAB.TR620 TR620 DOL - Převinutelné motory - 15kW - přímé spouštění
60146668 DAB.TR620 TR620 DOL - Převinutelné motory - 15kW - přímé spouštění
60146629 DAB.TR620 TR620 DOL 316 - Převinutelné motory - 15kW - přímé spouštění
60146689 DAB.TR620 TR620 DOL 316 - Převinutelné motory - 15kW - přímé spouštění
60144269 DAB.TR625 TR625 DOL - Převinutelné motory - 18,5kW - přímé spouštění
60146669 DAB.TR625 TR625 DOL - Převinutelné motory - 18,5kW - přímé spouštění
60146630 DAB.TR625 TR625 DOL 316 - Převinutelné motory - 18,5kW - přímé spouštění
60146690 DAB.TR625 TR625 DOL 316 - Převinutelné motory - 18,5kW - přímé spouštění
60144270 DAB.TR630 TR630 DOL - Převinutelné motory - 22kW - přímé spouštění
60146670 DAB.TR630 TR630 DOL - Převinutelné motory - 22kW - přímé spouštění
60146631 DAB.TR630 TR630 DOL 316 - Převinutelné motory - 22kW - přímé spouštění
60146691 DAB.TR630 TR630 DOL 316 - Převinutelné motory - 22kW - přímé spouštění
60144271 DAB.TR635 TR635 DOL - Převinutelné motory - 26kW - přímé spouštění
60146671 DAB.TR635 TR635 DOL - Převinutelné motory - 26kW - přímé spouštění
60146632 DAB.TR635 TR635 DOL 316 - Převinutelné motory - 26kW - přímé spouštění
60146692 DAB.TR635 TR635 DOL 316 - Převinutelné motory - 26kW - přímé spouštění
60144272 DAB.TR640 TR640 DOL - Převinutelné motory - 30kW - přímé spouštění
60146672 DAB.TR640 TR640 DOL - Převinutelné motory - 30kW - přímé spouštění
60146633 DAB.TR640 TR640 DOL 316 - Převinutelné motory - 30kW - přímé spouštění
60146693 DAB.TR640 TR640 DOL 316 - Převinutelné motory - 30kW - přímé spouštění
60144273 DAB.TR650 TR650 DOL - Převinutelné motory - 37kW - přímé spouštění
60146673 DAB.TR650 TR650 DOL - Převinutelné motory - 37kW - přímé spouštění
60146634 DAB.TR650 TR650 DOL 316 - Převinutelné motory - 37kW - přímé spouštění
60146694 DAB.TR650 TR650 DOL 316 - Převinutelné motory - 37kW - přímé spouštění
60161601 DAB.TR660 TR660 DOL - Převinutelné motory - 45kW - přímé spouštění
60144305 DAB.TR660 TR660 DOL 316 - Převinutelné motory - 45kW - přímé spouštění
60144277 DAB.TR615 TR615 Y/D - Převinutelné motory - 11kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146674 DAB.TR615 TR615 Y/D - Převinutelné motory - 11kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146635 DAB.TR615 TR615 Y/D 316 - Převinutelné motory - 11kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146695 DAB.TR615 TR615 Y/D 316 - Převinutelné motory - 11kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60144278 DAB.TR617 TR617 Y/D - Převinutelné motory - 13kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146676 DAB.TR617 TR617 Y/D - Převinutelné motory - 13kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146636 DAB.TR617 TR617 Y/D 316 - Převinutelné motory - 13kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146696 DAB.TR617 TR617 Y/D 316 - Převinutelné motory - 13kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60144279 DAB.TR620 TR620 Y/D - Převinutelné motory - 15kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146677 DAB.TR620 TR620 Y/D - Převinutelné motory - 15kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146637 DAB.TR620 TR620 Y/D 316 - Převinutelné motory - 15kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146697 DAB.TR620 TR620 Y/D 316 - Převinutelné motory - 15kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60144280 DAB.TR625 TR625 Y/D - Převinutelné motory - 18,5kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146678 DAB.TR625 TR625 Y/D - Převinutelné motory - 18,5kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146638 DAB.TR625 TR625 Y/D 316 - Převinutelné motory - 18,5kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146698 DAB.TR625 TR625 Y/D 316 - Převinutelné motory - 18,5kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60144281 DAB.TR630 TR630 Y/D - Převinutelné motory - 22kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146679 DAB.TR630 TR630 Y/D - Převinutelné motory - 22kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146639 DAB.TR630 TR630 Y/D 316 - Převinutelné motory - 22kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146699 DAB.TR630 TR630 Y/D 316 - Převinutelné motory - 22kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60144282 DAB.TR635 TR635 Y/D - Převinutelné motory - 26kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146681 DAB.TR635 TR635 Y/D - Převinutelné motory - 26kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146640 DAB.TR635 TR635 Y/D 316 - Převinutelné motory - 26kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146700 DAB.TR635 TR635 Y/D 316 - Převinutelné motory - 26kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60144283 DAB.TR640 TR640 Y/D - Převinutelné motory - 30kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146682 DAB.TR640 TR640 Y/D - Převinutelné motory - 30kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146641 DAB.TR640 TR640 Y/D 316 - Převinutelné motory - 30kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146701 DAB.TR640 TR640 Y/D 316 - Převinutelné motory - 30kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60144284 DAB.TR650 TR650 Y/D - Převinutelné motory - 37kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146683 DAB.TR650 TR650 Y/D - Převinutelné motory - 37kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146642 DAB.TR650 TR650 Y/D 316 - Převinutelné motory - 37kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60146702 DAB.TR650 TR650 Y/D 316 - Převinutelné motory - 37kW - spouštění hvězda - trojúhelník
60164306 DAB.TR660 TR660 Y/D 316 - Převinutelné motory - 45kW - spouštění hvězda - trojúhelník