ATS s frekvenčným meničom

ATS AD s kmitočtovým riadením 2 JET - 2 JETINOX

Automatické tlakové stanice s dvomi čerpadlami so samonasávaciou funkciou sú vhodné obzvlášť pre domáce použitie a malé inštalácie v občianskom, poľnohospodárskom alebo priemyselnom sektore. Umožňujú čerpanie kvapalín s obsahom voľných plynov.
 
 
 
 

Obj. kód    
500140020 DAB.2 JET AD 2 JET AD 102 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140040 DAB.2 JET AD 2 JET AD 132 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140070 DAB.2 JET AD 2 JET AD 151 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140090 DAB.2 JET AD 2JET AD 251 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140130 DAB.2 JETINOX AD 2 JETINOX AD 112 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140140 DAB.2 JETINOX AD 2 JETINOX AD 132 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
 

ATS AD s kmitočtovým riadením 2 EURO - 2 EUROINOX

Automatické tlakové stanice s dvomi čerpadlami EURO alebo s dvomi čerpadlami EUROINOX so samonasávaciou funkciou. Sú vhodné obzvlášť pre domáce použitie a malé inštalácie v občianskom, poľnohospodárskom alebo priemyselnom sektore. Čerpadlá EUROINOX umožňujú čerpanie kvapalín s obsahom voľných plynov.
 
 
 
 

Obj. kód    
500140250 DAB.2 EURO AD 2 EURO AD 30/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140260 DAB.2 EURO AD 2 EURO AD 50/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140270 DAB.2 EURO AD 2 EURO AD 30/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140280 DAB.2 EURO AD 2 EURO AD 40/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140350 DAB.2 EUROINOX AD 2 EUROINOX AD 30/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140360 DAB.2 EUROINOX AD 2 EUROINOX AD 50/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140370 DAB.2 EUROINOX AD 2 EUROINOX AD 30/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
500140380 DAB.2 EUROINOX AD 2 EUROINOX AD 40/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením
 

ATS AD s kmitočtovým riadením 1 - 2 - 3 KVC

Automatické tlakové stanice s jedným, dvomi alebo tromi čerpadlami KVC, ktoré sú vhodné obzvlášť pre domáce použitie a malé inštalácie v občianskom, poľnohospodárskom alebo priemyselnom sektore.

Obj. kód    
60122638 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 30/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122639 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 55/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122640 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 75/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122641 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 30/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122642 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 45/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122644 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 65/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122645 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 35/120 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122646 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 45/120 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122647 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 60/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122648 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 70/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122649 DAB.1 KVC AD 1 KVC AD 85/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KVC
60122650 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 30/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122651 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 55/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122653 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 55/50 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122654 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 75/50 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122655 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 75/50 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122656 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 30/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122657 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 30/80 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122659 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 45/80 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122660 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 45/80 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122661 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 65/80 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122662 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 65/80 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122663 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 35/120 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122664 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 35/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122665 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 45/120 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122666 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 45/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122667 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 60/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122668 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 70/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122669 DAB.2 KVC AD 2 KVC AD 85/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KVC
60122670 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 30/50 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122671 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 55/50 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122672 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 75/50 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122673 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 30/80 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122674 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 45/80 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122675 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 65/80 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122676 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 35/120 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122677 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 35/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122678 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 45/120 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122679 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 45/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122680 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 60/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122682 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 70/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
60122683 DAB.3 KVC AD 3 KVC AD 85/120 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KVC
 

ATS AD s kmitočtovým riadením 1 - 2 - 3 KV 3 /6 /10

Automatické tlakové stanice s jedným, dvomi alebo tromi čerpadlami KV 3-6-10, ktoré sú vhodné pre domáce i priemyslové použitie, v záhradníctve apod.

Obj. kód    
500390010 DAB.1 KV AD 1 KV AD 3/12 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KV 3
500390020 DAB.1 KV AD 1 KV AD 6/11 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KV 6
500390030 DAB.1 KV AD 1 KV AD 10/6 M - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 1 KV 10
60121952 DAB.2 KV AD 2 KV AD 3/10 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 3
500390110 DAB.2 KV AD 2 KV AD 3/12 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 3
500390170 DAB.2 KV AD 2 KV AD 6/7 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 6
500390160 DAB.2 KV AD 2 KV AD 6/9 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 6
500390120 DAB.2 KV AD 2 KV AD 6/11 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 6
500390140 DAB.2 KV AD 2 KV AD 10/4 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 10
500390150 DAB.2 KV AD 2 KV AD 10/5 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 10
500390130 DAB.2 KV AD 2 KV AD 10/6 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 10
500390180 DAB.2 KV AD 2 KV AD 10/8 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 KV 10
500390210 DAB.3 KV AD 3 KV AD 3/12 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KV 3
500390220 DAB.3 KV AD 3 KV AD 6/11 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KV 6
500390230 DAB.3 KV AD 3 KV AD 10/6 T/N - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KV 10
60118791 DAB.3 KV AD 3 KV AD 10/8 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 KV 10
 

ATS AD s kmitočtovým riadením 2 - 3 NKV 10/15

Automatické tlakové stanice s dvomi vertikálnymi čerpadlami NKV 10-15, ktoré sú vhodné pre domáce i priemyslové použitie, použitie v záhradníctve, práčovniach, umývačkách apod.
 
 
 
 
 

Obj. kód    
60120087 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 10/5 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 10
60120088 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 10/6 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 10
60120089 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 10/7 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 10
60120090 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 10/8 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 10
60120091 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 10/9 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 10
60120092 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 10/10 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 10
60120093 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 10/12 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 10
60120094 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 10/14 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 10
60120095 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 15/3 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 15
60120096 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 15/4 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 15
60120097 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 15/5 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 15
60120098 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 15/6 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 15
60120099 DAB.2 NKV AD 2 NKV AD 15/7 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 2 NKV 15
 

ATS AD s kmitočtovým riadením 3 NKV 10/15

Automatické tlakové stanice s tromi vertikálnymi čerpadlami NKV 10-15, ktoré sú vhodné pre priemyslové i domáce použitie, použitie v záhradníctve, práčovniach, umývačkách apod.
 
 
 
 
 

Obj. kód    
60120102 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 10/5 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 10
60120103 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 10/6 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 10
60120104 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 10/7 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 10
60120105 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 10/8 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 10
60120106 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 10/9 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 10
60120107 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 10/10 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 10
60120108 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 10/12 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 10
60120109 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 10/14 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 10
60120110 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 15/3 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 15
60120111 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 15/4 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 15
60120112 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 15/5 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 15
60120113 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 15/6 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 15
60120114 DAB.3 NKV AD 3 NKV AD 15/7 T - Automatická tlaková stanice s kmitočtovým řízením 3 NKV 15